“MENAGE NATURAL LIFE” là gì?


  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/html/greenlog.vn/wp-content/themes/RTNormal/single.php on line 30
  • “MENAGE NATURAL LIFE” là một loạt mặt hàng thiết yếu hàng ngày  được làm từ vỏ sò điệp trong tự nhiên tại Hokkaido và được nung ở nhiệt độ cao hơn 1000 độ.
  • Trong thế giới hiện đại ngày nay việc sử dụng nhiều chất hoá hóa học ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe  chúng ta và tương lai của trái đất . Sử dụng các sản phẩm có nguyên liệu từ tự nhiên có khả năng loại bỏ các thành phần hóa học này là một giải pháp hữu ích. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển một loạt sản phẩm như vậy.
  • Chúng tôi tin rằng bằng cách sử dụng các vật liệu tự nhiên không gây ô nhiễm môi trường, chúng ta có thể bảo vệ tương lai của con cái và trái đất của chúng ta.

  Các sản phẩm hiện nay của chúng tôi:

  product_01product_02product_03product_04product_06product_05

  JYORIKI - catalo bản tiếng Việt Nam_001